Kobieta żyje sercem, głową albo namiętnością.


kobieta-żyje-sercem-głową-albo-namiętnośą
honore de balzackobietażyjesercemgłowąalbonamiętnościąkobieta żyjeżyje sercemgłową alboalbo namiętnościąkobieta żyje sercemgłową albo namiętnością

W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta.Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi.Pamiętajcie, że głowa jest ponad sercem.Rozwódka ma tylko trzy drogi. Albo zasłynąć jako ktoś łaskawy i przystępny; albo jako kobieta bez skazy, więc nudny nieużytek, albo pretendentka do małżeńskich propozycji.Czego nie możesz załatwić głową, załatw sercem.Kobieta albo kocha albo nienawidzi - trzeciej możliwości nie ma .