Kobieta dotąd jeszcze w mężczyźnie, do którego ciągną ją zmysły, szuka człowieka. I to jest przyczyna jej nieszczęść.


kobieta-dotąd-jeszcze-w-mężczyźnie-do-którego-ągną-ją-zmysły-szuka-człowieka-i-to-jest-przyczyna-jej-nieszczęść
maria meiedźwieckakobietadotądjeszczemężczyźniedoktóregociągnązmysłyszukaczłowiekatojestprzyczynajejnieszczęśćkobieta dotąddotąd jeszczejeszcze ww mężczyźniedo któregoktórego ciągnąciągną jąją zmysłyszuka człowiekajest przyczynaprzyczyna jejjej nieszczęśćkobieta dotąd jeszczedotąd jeszcze wjeszcze w mężczyźniedo którego ciągnąktórego ciągną jąciągną ją zmysłyi to jestjest przyczyna jejprzyczyna jej nieszczęśćkobieta dotąd jeszcze wdotąd jeszcze w mężczyźniedo którego ciągną jąktórego ciągną ją zmysłyi to jest przyczynajest przyczyna jej nieszczęśćkobieta dotąd jeszcze w mężczyźniedo którego ciągną ją zmysłyi to jest przyczyna jej

Brak odwagi, to ostatnia rzecz, jaką kobieta zgodzi się dostrzec w mężczyźnie, którego kocha, albo od którego po prostu zależy.Żadna kobieta, która kocha, nie oprze się mężczyźnie, którego wielkoduszność przywodzi do śmieszności i do ruiny.Kobieta chłodna - to kobieta, która nie spotkała jeszcze mężczyzny, którego musi kochać.Kobieta chłodna to kobieta, która jeszcze nie spotkała mężczyzny, którego musi pokochać.Kobieta umie wszystko wybaczyć mężczyźnie, którego kocha, i chce kochać go nadal, jeśli dzięki niemu odkryła miłość w sobie samej.Tak naprawdę to mężczyzna szuka kobiety, kobieta mężczyzny, a nie człowiek człowieka.