Kobieta ma dwa rodzaje gniewu. Ten, który boli i który tylko drażni naskórek.


kobieta-dwa-rodzaje-gniewu-ten-który-boli-i-który-tylko-draż-naskórek
gabriela zapolskakobietadwarodzajegniewutenktórybolitylkodrażninaskórekkobieta mama dwadwa rodzajerodzaje gniewuktóry boliboli ii któryktóry tylkotylko drażnidrażni naskórekkobieta ma dwama dwa rodzajedwa rodzaje gniewuktóry boli iboli i któryi który tylkoktóry tylko drażnitylko drażni naskórekkobieta ma dwa rodzajema dwa rodzaje gniewuktóry boli i któryboli i który tylkoi który tylko drażniktóry tylko drażni naskórekkobieta ma dwa rodzaje gniewuktóry boli i który tylkoboli i który tylko drażnii który tylko drażni naskórek

Czujemy tylko ten ząb, który nas boli. -Aldous Huxley
czujemy-tylko-ten-ząb-który-nas-boli
Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma. -A. Karr
każdy-człowiek-trzy-charaktery-ten-który-ukazuje-ten-który-i-ten-w-który-wierzy-że
Czu­jemy tyl­ko ten ząb, który nas boli. -Karol Bunsch
czu­jemy-tyl­ko-ten-ząb-który-nas-boli
Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, który mogąc krzywdzić, nie czyni tego. -Joannis Filimon
szlachetnym-człowiekiem-jest-nie-tylko-ten-który-nie-krzywdzi-ale-i-ten-który-mogąc-krzywdzić-nie-czyni-tego
Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi: grubi i szczupli. -Margaret Atwood
istnieją-tylko-dwa-rodzaje-ludzi-grubi-i-szczupli
Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. -Platon
miarą-mowy-nie-jest-ten-który-mówi-lecz-ten-który-słucha