Kobieta, gdy czuje się bogata czyjąś miłością, zdradza, aby dać coś innemu.


kobieta-gdy-czuje-ę-bogata-czyjąś-miłośą-zdradza-aby-dać-coś-innemu
francoise sagankobietagdyczujesiębogataczyjąśmiłościązdradzaabydaćcośinnemugdy czujeczuje sięsię bogatabogata czyjąśczyjąś miłościąaby daćdać coścoś innemugdy czuje sięczuje się bogatasię bogata czyjąśbogata czyjąś miłościąaby dać cośdać coś innemugdy czuje się bogataczuje się bogata czyjąśsię bogata czyjąś miłościąaby dać coś innemugdy czuje się bogata czyjąśczuje się bogata czyjąś miłością

Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza.Bra­kuje mi słów ,aby opi­sać to, co czuję do Ciebie Jaką ra­dością jest wy­pełnione mo­je serducho. Gdy Cię widzę ,to góry mógłbym przenosić, zacho­wywać się jak zwie­rze i upo­lować coś dla Ciebie. Łza się w oku kręci,gdy odchodzisz. Wiem ,że tak trzeba. Nie bój się mnie i mo­jego uczucia. Pozwól na to ,aby trwało...Nicze­go nie da się zro­bić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, na­leży dać coś o tej sa­mej wartości.Stwier­dziłam , że Jest cechą pospolitej mądrości obawa, by się nie dać nabrać na czyjąś wartość.Kobieta, gdy nie kocha, czuje się niepotrzebną na świecie.