Kobieta inspiruje mężczyznę do wielkich czynów, których spełnienie potem mu uniemożliwia.


kobieta-inspiruje-mężczyznę-do-wielkich-czynów-których-spełnienie-potem-mu-uniemożliwia
aleksander dumas jrkobietainspirujemężczyznędowielkichczynówktórychspełnieniepotemmuuniemożliwiakobieta inspirujeinspiruje mężczyznęmężczyznę dodo wielkichwielkich czynówktórych spełnieniespełnienie potempotem mumu uniemożliwiakobieta inspiruje mężczyznęinspiruje mężczyznę domężczyznę do wielkichdo wielkich czynówktórych spełnienie potemspełnienie potem mupotem mu uniemożliwiakobieta inspiruje mężczyznę doinspiruje mężczyznę do wielkichmężczyznę do wielkich czynówktórych spełnienie potem muspełnienie potem mu uniemożliwiakobieta inspiruje mężczyznę do wielkichinspiruje mężczyznę do wielkich czynówktórych spełnienie potem mu uniemożliwia

Dobra kobieta inspiruje mężczyznę, dowcipna go interesuje, piękna oczarowuje, lecz współczująca go dostanie. -Wictor Hugo
dobra-kobieta-inspiruje-mężczyznę-dowcipna-go-interesuje-piękna-oczarowuje-lecz-współczująca-go-dostanie
Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich, których spełnieniu przeszkadza. -Aleksander Dumas
kobieta-jest-często-natchnieniem-do-rzeczy-wielkich-których-spełnieniu-przeszkadza
Dla wielkich czynów niewiele pomaga zbytnia przezorność i zimna odwaga. Zapał, nie mędrkowanie odnosi zwycięstwo. -Jean De La Fontaine
dla-wielkich-czynów-niewiele-pomaga-zbytnia-przezorność-i-zimna-odwaga-zapał-nie-mędrkowanie-odnosi-zwycięstwo
Kobieta niezadowolona potrzebuje luksusów, ale kobieta, która kocha mężczyznę, może spać na gołych deskach. -David Herbert Lawrence
kobieta-niezadowolona-potrzebuje-luksusów-ale-kobieta-która-kocha-mężczyznę-może-spać-na-gołych-deskach
Mężczyznę trzeba przyjąć takim, jakim jest. A potem trzeba go koniecznie zmienić! -Joan Collins
mężczyznę-trzeba-przyjąć-takim-jakim-jest-a-potem-trzeba-go-koniecznie-zmienić