Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich, których spełnieniu przeszkadza.


kobieta-jest-często-natchnieniem-do-rzeczy-wielkich-których-spełnieniu-przeszkadza
aleksander dumaskobietajestczęstonatchnieniemdorzeczywielkichktórychspełnieniuprzeszkadzakobieta jestjest częstoczęsto natchnieniemnatchnieniem dodo rzeczyrzeczy wielkichktórych spełnieniuspełnieniu przeszkadzakobieta jest częstojest często natchnieniemczęsto natchnieniem donatchnieniem do rzeczydo rzeczy wielkichktórych spełnieniu przeszkadzakobieta jest często natchnieniemjest często natchnieniem doczęsto natchnieniem do rzeczynatchnieniem do rzeczy wielkichkobieta jest często natchnieniem dojest często natchnieniem do rzeczyczęsto natchnieniem do rzeczy wielkich

Kobieta inspiruje mężczyznę do wielkich czynów, których spełnienie potem mu uniemożliwia.Przeciętny Polak jest człowiekiem, który rzadko przeszkadza kobiecie. Niemal nigdy nie przeszkadza jej w zakupach czy porządkach domowych. Jest wspaniale wyrozumiały, kiedy kobieta zamierza sobie kupić nową kieckę, i podprowadziwszy ją w pobliże właściwego sklepu, zmyka na pierwszym rogu.Naturalni. Zło wywierało zawsze wielkie wrażenie! A natura jest zła! Bądźmy więc naturalni - tak rozumują po cichu wielcy efekciarze ludzkości, których się nazbyt często zaliczało do wielkich ludzi.Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy.Jakąkolwiek obierzecie sobie karierę, postawcie sobie w niej cel wzniosły. Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy.Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.