Kobieta jest jak liść mięty: im więcej się go ugniata, tym bardziej pachnie.


kobieta-jest-jak-liść-mięty-im-więcej-ę-go-ugniata-tym-bardziej-pachnie
anonimkobietajestjakliśćmiętyimwięcejsięgougniatatymbardziejpachniekobieta jestjest jakjak liśćliść miętyim więcejwięcej sięsię gogo ugniatatym bardziejbardziej pachniekobieta jest jakjest jak liśćjak liść miętyim więcej sięwięcej się gosię go ugniatatym bardziej pachniekobieta jest jak liśćjest jak liść miętyim więcej się gowięcej się go ugniatakobieta jest jak liść miętyim więcej się go ugniata

Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.W miłości chodzi o dostrzeganie w ludziach dobra i jeśli potrafimy to zrobić i będziemy to robić nieustannie, to nasze szczęście jest gwarantowane. Im więcej odczuwamy miłości i dostrzegamy piękna, tym bardziej wzrastamy i tym bardziej istniejemy.Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Ludzkie żądze są jak drobne monety noszone w kieszeniach. Im jest ich więcej, tym bardziej nas obciążają.Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.