Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą.


kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
marek agrypakobietajestkresemkrólowąwszelkiegostworzeniajegoozdobądoskonałościąsławąkobieta jestjest kresemkresem ii królowąkrólową wszelkiegowszelkiego stworzeniajest jegojego ozdobądoskonałością ii sławąkobieta jest kresemjest kresem ikresem i królowąi królową wszelkiegokrólową wszelkiego stworzeniajest jego ozdobądoskonałością i sławąkobieta jest kresem ijest kresem i królowąkresem i królową wszelkiegoi królową wszelkiego stworzeniakobieta jest kresem i królowąjest kresem i królową wszelkiegokresem i królową wszelkiego stworzenia

Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Opinia jest królową świata, ponieważ głupota jest królową głupców. -Chamfort
opinia-jest-królową-świata-ponieważ-głupota-jest-królową-głupców
Jeśli ma­tema­tyka jest królową nauk, to królową ma­tema­tyki jest teoria liczb. -Carl Friedrich Gauss
jeśli-­tema­tyka-jest królową-nauk-to królową-­tema­tyki-jest teoria-liczb
Jeśli jest Bóg, trzeba kochać tylko Jego, a nie doczesne stworzenia. -Blaise Pascal
jeśli-jest-bóg-trzeba-kochać-tylko-jego-a-nie-doczesne-stworzenia
Cnota jest jedynie oznaką braku rozumu. Kobieta pokrywa cnotą brzydotę moralną - jak hiszpańska królowa zwiotczałą pierś suknią pod szyję. -Aleksy Tołstoj
cnota-jest-jedynie-oznaką-braku-rozumu-kobieta-pokrywa-cnotą-brzydotę-moralną-jak-hiszpańska-królowa-zwiotczałą-pierś-suknią-pod-szyję