Kobieta jest z natury zła, jej egoizm zwycięża bowiem miłość.


kobieta-jest-z-natury-zła-jej-egoizm-zwycięża-bowiem-miłość
fiodor dostojewskikobietajestnaturyzłajejegoizmzwyciężabowiemmiłośćkobieta jestjest zz naturynatury złajej egoizmegoizm zwyciężazwycięża bowiembowiem miłośćkobieta jest zjest z naturyz natury złajej egoizm zwyciężaegoizm zwycięża bowiemzwycięża bowiem miłośćkobieta jest z naturyjest z natury złajej egoizm zwycięża bowiemegoizm zwycięża bowiem miłośćkobieta jest z natury złajej egoizm zwycięża bowiem miłość

Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.Kobieta: istota ludzka, która przegrywa w życiu przez miłość, ale zwycięża nad nim instynktownym sprytem.Kto nie czyni zła, jest z natury bogiem.Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Jeśli chcecie, by kobieta milczała, powinniście wyznawać jej miłość albo zapytać o jej wiek.Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości.