Kobieta, którą najbardziej się kocha, nie zawsze jest tą, którą najbardziej lubi się kochać.


kobieta-którą-najbardziej-ę-kocha-nie-zawsze-jest-tą-którą-najbardziej-lubi-ę-kochać
henri de regnierkobietaktórąnajbardziejsiękochaniezawszejestlubikochaćktórą najbardziejnajbardziej sięsię kochanie zawszezawsze jestjest tąktórą najbardziejnajbardziej lubilubi sięsię kochaćktórą najbardziej sięnajbardziej się kochanie zawsze jestzawsze jest tąktórą najbardziej lubinajbardziej lubi sięlubi się kochaćktórą najbardziej się kochanie zawsze jest tąktórą najbardziej lubi sięnajbardziej lubi się kochaćktórą najbardziej lubi się kochać

Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala.Kobieta piękna warta jest zawsze tyle złota, ile waży, ale kobieta, która przy tym kocha, nie ma wprost ceny.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Prawdziwa miłość czyni zawsze lepszym, kimkolwiek byłaby kobieta, którą się kocha.Najbardziej przeraża codzienność, przed którą nikt nie może się ukryć.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.