Kobieta, która przyznaje, że sercowe kłopoty niszczą jej urodę, jest już na wpół uleczona.


kobieta-która-przyznaje-że-sercowe-kłopoty-niszczą-jej-urodę-jest-już-na-wpół-uleczona
marcelle auclairkobietaktóraprzyznajeżesercowekłopotyniszcząjejurodęjestjużnawpółuleczonaktóra przyznajeże sercowesercowe kłopotykłopoty niszcząniszczą jejjej urodęjest jużjuż nana wpółwpół uleczonaże sercowe kłopotysercowe kłopoty niszcząkłopoty niszczą jejniszczą jej urodęjest już najuż na wpółna wpół uleczonaże sercowe kłopoty niszcząsercowe kłopoty niszczą jejkłopoty niszczą jej urodęjest już na wpółjuż na wpół uleczonaże sercowe kłopoty niszczą jejsercowe kłopoty niszczą jej urodęjest już na wpół uleczona

Mężczyzna jest już na wpół zakochany w każdej kobiecie, która słucha, gdy mówi.Kobieta, która poczytuje sobie za zaletę swą urodę oznajmia, że nie posiada większych zalet.Przeciętna kobieta poświęca dla mody nawet zdrowie i urodę.Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala.Ko­bieta, która ma jed­ne­go kochan­ka jest aniołem, która ma dwóch jest pot­wo­rem, która ma trzech jest kobietą.Nie można ufać kobiecie, która przyznaje się do swojego wieku. Jeżeli mówi coś takiego, gotowa powiedzieć każde głupstwo.