Kobieta, która umie słuchać, posiada jeden więcej sposób podobania się, bo pochlebia przez to miłości własnej mężczyzn.


kobieta-która-umie-słuchać-posiada-jeden-więcej-sposób-podobania-ę-bo-pochlebia-przez-to-miłoś-własnej-mężczyzn
henryk sienkiewiczkobietaktóraumiesłuchaćposiadajedenwięcejsposóbpodobaniasiębopochlebiaprzeztomiłościwłasnejmężczyznktóra umieumie słuchaćposiada jedenjeden więcejwięcej sposóbsposób podobaniapodobania siębo pochlebiapochlebia przezmiłości własnejwłasnej mężczyznktóra umie słuchaćposiada jeden więcejjeden więcej sposóbwięcej sposób podobaniasposób podobania siębo pochlebia przezprzez to miłościmiłości własnej mężczyznposiada jeden więcej sposóbjeden więcej sposób podobaniawięcej sposób podobania siępochlebia przez to miłościprzez to miłości własnejposiada jeden więcej sposób podobaniajeden więcej sposób podobania siębo pochlebia przez to miłościpochlebia przez to miłości własnejprzez to miłości własnej mężczyzn

Kobieta godna miłości może upatrywać swoje przeznaczenie w tej pięknej dewizie, którą posiada bluszcz: umiera, jeżeli się nie przywiąże....powszechna chęć podobania się rodzi galanterię, która nie jest miłością, ale delikatnym, lekkim i ciągłym kłamstwem miłości.W miłości, pomijając wszelkie nastroje duszy, kobieta jest swego rodzaju lirą, która temu tylko zdradza swe tajemnice, kto mistrzowsko umie na niej grać.Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie.W zazdrości więcej jest miłości własnej niż miłości.Nic bardziej nie pochlebia, niż być chwalonym za zalety, których się nie posiada.