Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar jakie dla niego ponosi.


kobieta-może-przebaczyć-mężczyźnie-krzywdę-jaką-jej-wyrządził-nigdy-jednak-nie-przebaczy-ofiar-jakie-dla-niego-ponosi
william somerset manghamkobietamożeprzebaczyćmężczyźniekrzywdęjakąjejwyrządziłnigdyjednaknieprzebaczyofiarjakiedlaniegoponosikobieta możemoże przebaczyćprzebaczyć mężczyźniemężczyźnie krzywdękrzywdę jakąjaką jejjej wyrządziłnigdy jednakjednak nienie przebaczyprzebaczy ofiarofiar jakiejakie dladla niegoniego ponosikobieta może przebaczyćmoże przebaczyć mężczyźnieprzebaczyć mężczyźnie krzywdęmężczyźnie krzywdę jakąkrzywdę jaką jejjaką jej wyrządziłnigdy jednak niejednak nie przebaczynie przebaczy ofiarprzebaczy ofiar jakieofiar jakie dlajakie dla niegodla niego ponosikobieta może przebaczyć mężczyźniemoże przebaczyć mężczyźnie krzywdęprzebaczyć mężczyźnie krzywdę jakąmężczyźnie krzywdę jaką jejkrzywdę jaką jej wyrządziłnigdy jednak nie przebaczyjednak nie przebaczy ofiarnie przebaczy ofiar jakieprzebaczy ofiar jakie dlaofiar jakie dla niegojakie dla niego ponosikobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdęmoże przebaczyć mężczyźnie krzywdę jakąprzebaczyć mężczyźnie krzywdę jaką jejmężczyźnie krzywdę jaką jej wyrządziłnigdy jednak nie przebaczy ofiarjednak nie przebaczy ofiar jakienie przebaczy ofiar jakie dlaprzebaczy ofiar jakie dla niegoofiar jakie dla niego ponosi

Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę, jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar, jakie dla niej ponosi.Kobieta może być duża i tęga, a jednak mieć sex-appeal. Wszystko zależy od tego jakie ma samopoczucie. Grubi są zabawniejsi niż chudzi.Małe dzieci są ta­kie bez­bron­ne, są nieświadome, cieszą je rzeczy małe i często bez ni­by większe­go znaczenia... Dziec­ko ma wyob­raźnię i pod­da­je się jej, A może tu tkwi sedno... może nie wol­no zat­ra­cić w swo­jej duszy dziecka, może war­to na zaw­sze po­zos­tac nim. Do­rośli ro­bią krzywdę in­nym świadomie, kiedy dziec­ko je­dynie nieświado­mie jest w sta­nie zro­bić krzywdę tyl­ko sobie. K. Ch.Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.Świat nigdy nie może przebaczyć tym, co nic nie zawinili.Mężczyźnie nie może stać się nic złego, gdy wokół niego są kobiety.