Kobieta naśladująca mężczyznę wygląda tak, jak gdyby goliła brzytwą urojone włosy na swej gołej twarzy.


kobieta-naśladująca-mężczyznę-wygląda-tak-jak-gdyby-goliła-brzytwą-urojone-włosy-na-swej-gołej-twarzy
aleksander Świętochowskikobietanaśladującamężczyznęwyglądatakjakgdybygoliłabrzytwąurojonewłosynaswejgołejtwarzykobieta naśladującanaśladująca mężczyznęmężczyznę wyglądawygląda takjak gdybygdyby goliłagoliła brzytwąbrzytwą urojoneurojone włosywłosy nana swejswej gołejgołej twarzykobieta naśladująca mężczyznęnaśladująca mężczyznę wyglądamężczyznę wygląda takjak gdyby goliłagdyby goliła brzytwągoliła brzytwą urojonebrzytwą urojone włosyurojone włosy nawłosy na swejna swej gołejswej gołej twarzykobieta naśladująca mężczyznę wyglądanaśladująca mężczyznę wygląda takjak gdyby goliła brzytwągdyby goliła brzytwą urojonegoliła brzytwą urojone włosybrzytwą urojone włosy naurojone włosy na swejwłosy na swej gołejna swej gołej twarzykobieta naśladująca mężczyznę wygląda takjak gdyby goliła brzytwą urojonegdyby goliła brzytwą urojone włosygoliła brzytwą urojone włosy nabrzytwą urojone włosy na swejurojone włosy na swej gołejwłosy na swej gołej twarzy

Żaden ptak nie siedzi tak dumnie na drzewie jak gołąb. Wygląda, jak gdyby go sam Pan Bóg tam posadził. -Katherine Mansfield
Żaden-ptak-nie-siedzi-tak-dumnie-na-drzewie-jak-gołąb-wygląda-jak-gdyby-go-sam-pan-bóg-tam-posadził
Normalna kobieta nie wierzy w zbawienie swej duszy, gdyby była włożona do trumny ubrana niemodnie. -Aleksander Świętochowski
normalna-kobieta-nie-wierzy-w-zbawienie-swej-duszy-gdyby-była-włożona-do-trumny-ubrana-niemodnie
... nie wiem jak wygląda niebo... nie wiem jak wygląda czyściec... ale wiem jak wygląda piekło... wys­tar­czy mi wyjść z mieszkania... -Irracja
nie wiem-jak wygląda-niebo-nie wiem-jak wygląda-czyściec-ale wiem-jak wygląda-piekło-wys­tar­czy mi wyjść
Kobieta bada ukochanego mężczyznę, jak sędzia zbrodniarza. -Honore de Balzac
kobieta-bada-ukochanego-mężczyznę-jak-sędzia-zbrodniarza
Kobieta bada ukochanego mężczyznę jak sędzia zbrodniarza. -Honore de Balzac
kobieta-bada-ukochanego-mężczyznę-jak-sędzia-zbrodniarza
Kobieta niezadowolona potrzebuje luksusów, ale kobieta, która kocha mężczyznę, może spać na gołych deskach. -David Herbert Lawrence
kobieta-niezadowolona-potrzebuje-luksusów-ale-kobieta-która-kocha-mężczyznę-może-spać-na-gołych-deskach