Kobieta nie zna pojęć: miłość, zazdrość, zemsta. Ona zna te uczucia.


kobieta-nie-zna-pojęć-miłość-zazdrość-zemsta-ona-zna-te-uczucia
andrzej klawitterkobietanieznapojęćmiłośćzazdrośćzemstaonateuczuciakobieta nienie znazna pojęćona znazna tete uczuciakobieta nie znanie zna pojęćona zna tezna te uczuciakobieta nie zna pojęćona zna te uczucia

Ko­bieta nie zna pojęć: miłość, zaz­drość, zem­sta. Ona zna te uczucia.Miłość nie zna wieku. Zna za to uczucia...Piekło nie zna wściekłości takiej jak miłość w nienawiść zmieniona, i nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona.. . . Bo miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic, tylko wiedza i niewiedza skrępowane są czasem i granicami.Jeśli is­tnieje coś w życiu, za co po­win­niśmy być wdzięczni bo­gom - po­za sa­mym życiem - to dar, iż nie zna­my siebie: nie zna­my siebie i nie zna­my jed­ni drugich.Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?