Kobieta ma o siedem lat mniej niż twierdzą jej przyjaciółki, natomiast o pięć lat więcej niż sądzą mężczyźni.


kobieta-o-siedem-lat-mniej-ż-twierdzą-jej-przyjaciółki-natomiast-o-pięć-lat-więcej-ż-sądzą-mężczyź
gina lollobrigidakobietasiedemlatmniejniżtwierdząjejprzyjaciółkinatomiastpięćwięcejsądząmężczyźnikobieta mao siedemsiedem latlat mniejmniej niżniż twierdzątwierdzą jejjej przyjaciółkinatomiast oo pięćpięć latlat więcejwięcej niżniż sądząsądzą mężczyźnikobieta ma oma o siedemo siedem latsiedem lat mniejlat mniej niżmniej niż twierdząniż twierdzą jejtwierdzą jej przyjaciółkinatomiast o pięćo pięć latpięć lat więcejlat więcej niżwięcej niż sądząniż sądzą mężczyźnikobieta ma o siedemma o siedem lato siedem lat mniejsiedem lat mniej niżlat mniej niż twierdząmniej niż twierdzą jejniż twierdzą jej przyjaciółkinatomiast o pięć lato pięć lat więcejpięć lat więcej niżlat więcej niż sądząwięcej niż sądzą mężczyźnikobieta ma o siedem latma o siedem lat mniejo siedem lat mniej niżsiedem lat mniej niż twierdząlat mniej niż twierdzą jejmniej niż twierdzą jej przyjaciółkinatomiast o pięć lat więcejo pięć lat więcej niżpięć lat więcej niż sądząlat więcej niż sądzą mężczyźni

Więcej bredni powiedzieć może głupiec w pięciu minutach niż mędrzec przez pięć lat odgadnąć.Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.Ko­biety po­siadają więcej za­let duszy, niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.siedem lat siedem róż siódme­go dnia w siódmej godzinie i siedem słów kocham Ciebie jest mi jak w niebie *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki Chwi­la szczęścia znaczy więcej niż ty­siąc lat sławy.