Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce.


kobieta-piękna-daje-swoje-ciało-kobieta-ładna-daje-ciało-i-duszę-kobieta-brzydka-odda-wszystko-ciało-duszę-i-serce
aniela danuta szymańskakobietapięknadajeswojeciałokobietaładnaciałoduszębrzydkaoddawszystkoduszęsercekobieta pięknapiękna dajedaje swojeswoje ciałokobieta ładnaładna dajedaje ciałociało ii duszękobieta brzydkabrzydka oddaodda wszystkowszystkociałoduszę ii sercekobieta piękna dajepiękna daje swojedaje swoje ciałokobieta ładna dajeładna daje ciałodaje ciało iciało i duszękobieta brzydka oddabrzydka odda wszystkoodda wszystkoduszę i sercekobieta piękna daje swojepiękna daje swoje ciałokobieta ładna daje ciałoładna daje ciało idaje ciało i duszękobieta brzydka odda wszystkobrzydka odda wszystkokobieta piękna daje swoje ciałokobieta ładna daje ciało iładna daje ciało i duszękobieta brzydka odda wszystko

Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos
dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Bardzo piękna kobieta patrząca na swoje odbicie w lustrze może rzeczywiście mieć przeświadczenie o swojej z nim tożsamości. Kobieta brzydka wie, że tak nie jest. -Simone Weil
bardzo-piękna-kobieta-patrząca-na-swoje-odbicie-w-lustrze-może-rzeczywiście-mieć-przeświadczenie-o-swojej-z-nim-tożsamoś-kobieta-brzydka-wie
kiedyś tak bar­dzo chciałeś poz­nać me ser­ce ciało i duszę... ser­ce raz złamałeś, ciało dos­tałeś, a duszy... już nie chciałeś. -wesolutka214
kiedyś-tak-bar­dzo-chciałeś-poz­nać-me ser­-ciało-i duszę-ser­ raz-złamałeś-ciało-­łeś-a duszy-już nie chciałeś
Do­tykam Cię Mus­kam ciało opuszkami Wchodzę głębiej W duszę Aż mro­zi Cię dreszcz Nie co­fam się ani na krok Wstępuję w Twe ciało I przyrze­kam na życie Miłość wieczną  -bezoddechu
do­tykam-cię-mus­kam-ciało-opuszkami-wchodzę-głębiej-w-duszę-aż-mro­zi-cię-dreszcz-nie-co­fam ę-ani-na krok-wstępuję-w twe-ciało-i
de­dykuję ci siebie umysł duszę ciało weź wszystko aby nic dla nienawiści nie zostało  -adamzjawora
de­dykuję- siebie-umysł-duszę-ciało-weź-wszystko-aby-nic-dla-nienawiś-nie-zostało