Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce.


kobieta-piękna-daje-swoje-ciało-kobieta-ładna-daje-ciało-i-duszę-kobieta-brzydka-odda-wszystko-ciało-duszę-i-serce
aniela danuta szymańskakobietapięknadajeswojeciałokobietaładnaciałoduszębrzydkaoddawszystkoduszęsercekobieta pięknapiękna dajedaje swojeswoje ciałokobieta ładnaładna dajedaje ciałociało ii duszękobieta brzydkabrzydka oddaodda wszystkowszystkociałoduszę ii sercekobieta piękna dajepiękna daje swojedaje swoje ciałokobieta ładna dajeładna daje ciałodaje ciało iciało i duszękobieta brzydka oddabrzydka odda wszystkoodda wszystkoduszę i sercekobieta piękna daje swojepiękna daje swoje ciałokobieta ładna daje ciałoładna daje ciało idaje ciało i duszękobieta brzydka odda wszystkobrzydka odda wszystkokobieta piękna daje swoje ciałokobieta ładna daje ciało iładna daje ciało i duszękobieta brzydka odda wszystko

Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze.Bardzo piękna kobieta patrząca na swoje odbicie w lustrze może rzeczywiście mieć przeświadczenie o swojej z nim tożsamości. Kobieta brzydka wie, że tak nie jest.Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?.kiedyś tak bar­dzo chciałeś poz­nać me ser­ce ciało i duszę... ser­ce raz złamałeś, ciało dos­tałeś, a duszy... już nie chciałeś.Do­tykam Cię Mus­kam ciało opuszkami Wchodzę głębiej W duszę Aż mro­zi Cię dreszcz Nie co­fam się ani na krok Wstępuję w Twe ciało I przyrze­kam na życie Miłość wieczną de­dykuję ci siebie umysł duszę ciało weź wszystko aby nic dla nienawiści nie zostało