Kobieta pisząca popełnia dwie zbrodnie: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet.


kobieta-pisząca-popełnia-dwie-zbrodnie-zwiększa-ilość-książek-i-zmniejsza-ilość-kobiet
anonimkobietapiszącapopełniadwiezbrodniezwiększailośćksiążekzmniejszakobietkobieta piszącapisząca popełniapopełnia dwiedwie zbrodniezwiększa ilośćilość książekksiążek ii zmniejszazmniejsza ilośćilość kobietkobieta pisząca popełniapisząca popełnia dwiepopełnia dwie zbrodniezwiększa ilość książekilość książek iksiążek i zmniejszai zmniejsza ilośćzmniejsza ilość kobietkobieta pisząca popełnia dwiepisząca popełnia dwie zbrodniezwiększa ilość książek iilość książek i zmniejszaksiążek i zmniejsza ilośći zmniejsza ilość kobietkobieta pisząca popełnia dwie zbrodniezwiększa ilość książek i zmniejszailość książek i zmniejsza ilośćksiążek i zmniejsza ilość kobiet

Kobieta zajmująca się pisaniem popełnia dwa błędy: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet.Przyjaźń - mnożąc radości i dzieląc troski - zwiększa nasze szczęście i zmniejsza cierpienie.Każda kobieta musi w swoim życiu wylać pewną ilość łez, zanim umrze, ale to coś, o co płacze musi być warte tych łez.O słowa, jakie zbrodnie popełnia się w imię wasze.O wolności! Jakież zbrodnie popełnia się w twoim imieniu!Nawet największa ilość chorągwi nie przykryje brzydoty domów.