Kobieta potrafi pokochać mężczyznę tylko po to, aby nie zezwolić na to innej.


kobieta-potrafi-pokochać-mężczyznę-tylko-po-to-aby-nie-zezwolić-na-to-innej
tennessee williamskobietapotrafipokochaćmężczyznętylkopotoabyniezezwolićnatoinnejkobieta potrafipotrafi pokochaćpokochać mężczyznęmężczyznę tylkotylko poaby nienie zezwolićzezwolić nakobieta potrafi pokochaćpotrafi pokochać mężczyznępokochać mężczyznę tylkomężczyznę tylko poaby nie zezwolićnie zezwolić nana to innejkobieta potrafi pokochać mężczyznępotrafi pokochać mężczyznę tylkopokochać mężczyznę tylko poaby nie zezwolić nazezwolić na to innejkobieta potrafi pokochać mężczyznę tylkopotrafi pokochać mężczyznę tylko ponie zezwolić na to innej

Ko­bieta pot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­ko po to, aby nie zez­wo­lić na to innej.W wielu małżeństwach problemem jest to, że kobieta wyszła nie za mężczyznę, którego chciała, lecz za takiego, którego pozazdrościła innej kobiecie.Aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż, ale aby oszukać mężczyznę, wystarczyła kobieta.Kobieta chłodna to kobieta, która jeszcze nie spotkała mężczyzny, którego musi pokochać.Jeżeli kobieta nie potrafi popełniać czarujących błędów, jest tylko samicą.Prawie każda kobieta byłaby chętnie wierna, problemem jednak jest to, aby znaleźć mężczyznę, któremu można dochować wierności.