Kobieta powinna być raczej obsceniczna niż słyszana.


kobieta-powinna-być-raczej-obsceniczna-ż-słyszana
john lennonkobietapowinnabyćraczejobscenicznaniżsłyszanakobieta powinnapowinna byćbyć raczejraczej obscenicznaobsceniczna niżniż słyszanakobieta powinna byćpowinna być raczejbyć raczej obscenicznaraczej obsceniczna niżobsceniczna niż słyszanakobieta powinna być raczejpowinna być raczej obscenicznabyć raczej obsceniczna niżraczej obsceniczna niż słyszanakobieta powinna być raczej obscenicznapowinna być raczej obsceniczna niżbyć raczej obsceniczna niż słyszana

Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i tak się na ogół dzieje.Kobieta nie powinna chudnąć powinna raczej tyć i na ogół tak się dzieje.Najuczciwsza kobieta powinna być zawsze pod bronią.Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości.Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś trochę lepszy od diabła.Kobieta nie powinna być gorsza od anioła, mężczyzna zaś tylko trochę lepszy od diabła.