Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
klementyna hoffmanowakobietapowinnamiećnaukębezpedanteriitalentpretensjicnotędumyszczęścieświadkówwesołośćwielbicielikobieta powinnapowinna miećmieć naukęnaukę bezbez pedanteriitalent bezbez pretensjicnotę bezbez dumyszczęście bezbez świadkówwesołość bezbez wielbicielikobieta powinna miećpowinna mieć naukęmieć naukę beznaukę bez pedanteriitalent bez pretensjicnotę bez dumyszczęście bez świadkówwesołość bez wielbicielikobieta powinna mieć naukępowinna mieć naukę bezmieć naukę bez pedanteriikobieta powinna mieć naukę bezpowinna mieć naukę bez pedanterii

I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.Duma bez pokory - to próżność; pokora bez dumy - to podłość.Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemMiłość jest dumna i bez dumy nie może się rozwinąć. Miłość bez dumy jest chora i upokarzająca.Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera!