Kobieta promieniuje niewinnością i prostotą, jeśli ma je w swoim wnętrzu.


kobieta-promieniuje-niewinnośą-i-prostotą-śli-w-swoim-wnętrzu
zofia lorenkobietapromieniujeniewinnościąprostotąjeśliswoimwnętrzukobieta promieniujepromieniuje niewinnościąniewinnością ii prostotąjeśli maw swoimswoim wnętrzukobieta promieniuje niewinnościąpromieniuje niewinnością iniewinnością i prostotąjeśli ma jeje w swoimw swoim wnętrzukobieta promieniuje niewinnością ipromieniuje niewinnością i prostotąjeśli ma je wma je w swoimje w swoim wnętrzukobieta promieniuje niewinnością i prostotąjeśli ma je w swoimma je w swoim wnętrzu

Ko­bieta pro­mieniuje niewin­nością i pros­totą – jeśli ma je w swoim wnętrzu.Jeśli nie narodzimy się na nowo, jeśli nie uda nam się spojrzeć na nasze życie jeszcze raz, z dziecinna prostotą i entuzjazmem - to gubimy sens życia.Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukaćKażdy z nas ma we wnętrzu muzyczkę, która mu akompaniuje. Jeśli inni ją także słyszą, nazywa się to osobowość.Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać.Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli tylko potrafisz je odszukać