Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju.


kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
paul claudelkobietastanowiniebezpieczeństwodlakażdegorajukobieta stanowistanowi niebezpieczeństwoniebezpieczeństwo dladla każdegokażdego rajukobieta stanowi niebezpieczeństwostanowi niebezpieczeństwo dlaniebezpieczeństwo dla każdegodla każdego rajukobieta stanowi niebezpieczeństwo dlastanowi niebezpieczeństwo dla każdegoniebezpieczeństwo dla każdego rajukobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdegostanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju

Miłość zawsze jest patetyczna. Jej patos jest do zniesienia dla każdego. Dla każdego - zakochanego.Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa.Kobieta jest najbardziej niebezpiecznym składnikiem każdego związku.W sercu pełnym jest miejsce dla każdego, w pustym nie ma miejsca dla nikogo.Po odpowiedzi na pytanie: kto to jest kobieta - można określić wiek każdego mężczyzny.Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju.