Kobieta stworzona jest do posłuszeństwa; gdy młoda, słucha rodziców i kochanka; gdy stara - spowiednika.


kobieta-stworzona-jest-do-posłuszeństwa-gdy-młoda-słucha-rodziców-i-kochanka-gdy-stara-spowiednika
artur schopenhauerkobietastworzonajestdoposłuszeństwagdymłodasłucharodzicówkochankastaraspowiednikakobieta stworzonastworzona jestjest dodo posłuszeństwagdy młodasłucha rodzicówrodziców ii kochankagdy starastaraspowiednikakobieta stworzona jeststworzona jest dojest do posłuszeństwasłucha rodziców irodziców i kochankagdy starakobieta stworzona jest dostworzona jest do posłuszeństwasłucha rodziców i kochankakobieta stworzona jest do posłuszeństwa

W życiu niewiasty rozróżnić można siedem okresów: niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta i młoda kobieta. -George Bernard Shaw
w-życiu-niewiasty-rozróżć-można-siedem-okresów-niemowlę-dziewczynka-dziewczyna-młoda-kobieta-młoda-kobieta-młoda-kobieta-i-młoda-kobieta
Pewna starsza pani zapytana przez dziecko, czy jest młoda, czy stara, odpowiedziała:
pewna-starsza-pani-zapytana-przez-dziecko-czy-jest-młoda-czy-stara-odpowiedziała-drogie-dziecko-jestem-młoda-od-bardzo-dawna
Gdy komendant oblężonego zamku zaczyna układy - a kobieta słucha mężczyzny, to do poddania się niedaleko. -Artur Schopenhauer
gdy-komendant-oblężonego-zamku-zaczyna-układy-a-kobieta-słucha-mężczyzny-to-do-poddania-ę-niedaleko
To wstrętne, gdy kobieta, odwołując się do mózgu mężczyzny, stara się go przyciągnąć do swego ciała. -Simone de Beauvoir
to-wstrętne-gdy-kobieta-odwołując-ę-do-mózgu-mężczyzny-stara-ę-go-przyciągnąć-do-swego-ciała
Bo to jest w dzieciach najpiękniejszą cnotą, gdy trudy dla rodziców ponoszą z ochotą. -Sofokles
bo-to-jest-w-dzieciach-najpiękniejszą-cnotą-gdy-trudy-dla-rodziców-ponoszą-z-ochotą