Kobieta to jedyny i niepodważalny dowód na istnienie Boga.


kobieta-to-jedyny-i-niepodważalny-dowód-na-istnienie-boga
michał dominkobietatojedynyniepodważalnydowódnaistnieniebogajedyny ii niepodważalnyniepodważalny dowóddowód nana istnienieistnienie bogakobieta to jedynyjedyny i niepodważalnyi niepodważalny dowódniepodważalny dowód nadowód na istnieniena istnienie bogakobieta to jedyny ijedyny i niepodważalny dowódi niepodważalny dowód naniepodważalny dowód na istnieniedowód na istnienie bogakobieta to jedyny i niepodważalnyjedyny i niepodważalny dowód nai niepodważalny dowód na istnienieniepodważalny dowód na istnienie boga

Trudno dziś wierzyć w istnienie Boga, zapewne, ale trudniej nie wierzyć w istnienie diabła. Diabla w historii.Czasem chciało by się modlić o istnienie Boga!Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim.Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie.Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem: Mężczyzna ma jedyną miłość - świat. Kobieta ma jedyny świat - miłość.