Kobieta traktuje siebie zawsze tylko jako surowiec na kobietę, a nie ocenia się przecież surowca, lecz wyłącznie to, co z niego powstaje. Bez makijażu, fryzury i świecidełek praktycznie nie ma kobiet.


kobieta-traktuje-siebie-zawsze-tylko-jako-surowiec-na-kobietę-a-nie-ocenia-ę-przecież-surowca-lecz-wyłącznie-to-co-z-niego-powstaje-bez
esther vilarkobietatraktujesiebiezawszetylkojakosurowiecnakobietęnieoceniasięprzecieżsurowcaleczwyłącznietoconiegopowstajebezmakijażufryzuryświecidełekpraktyczniekobietkobieta traktujetraktuje siebiesiebie zawszezawsze tylkotylko jakojako surowiecsurowiec nana kobietęnie oceniaocenia sięsię przecieżprzecież surowcalecz wyłącznieco zz niegoniego powstajebez makijażufryzury ii świecidełekświecidełek praktyczniepraktycznie nienie mama kobietkobieta traktuje siebietraktuje siebie zawszesiebie zawsze tylkozawsze tylko jakotylko jako surowiecjako surowiec nasurowiec na kobietęa nie ocenianie ocenia sięocenia się przecieżsię przecież surowcaco z niegoz niego powstajefryzury i świecidełeki świecidełek praktycznieświecidełek praktycznie niepraktycznie nie manie ma kobiet

Rozwódka ma tylko trzy drogi. Albo zasłynąć jako ktoś łaskawy i przystępny; albo jako kobieta bez skazy, więc nudny nieużytek, albo pretendentka do małżeńskich propozycji. -Gabriela Zapolska
rozwódka-tylko-trzy-drogi-albo-zasłynąć-jako-ktoś-łaskawy-i-przystępny-albo-jako-kobieta-bez-skazy-więc-nudny-nieużytek-albo-pretendentka
Szczęście powstaje tylko jako produkt uboczny, tak samo jak koks. -Aldous Huxley
szczęście-powstaje-tylko-jako-produkt-uboczny-tak-samo-jak-koks
Egoista jest szczęśliwy: choć się sobie nie podoba, przecież kocha tylko siebie. -Jaques Deval
egoista-jest-szczęśliwy-choć-ę-sobie-nie-podoba-przecież-kocha-tylko-siebie