Kobieta tylko przelotnie zaspokaja mężczyznę; gdyż właśnie dlatego, że oddaje mu się z poświęceniem, w nim się zatraca, nie może być dla niego trwałym źródłem siły.


kobieta-tylko-przelotnie-zaspokaja-mężczyznę-gdyż-właśnie-dlatego-że-oddaje-mu-ę-z-poświęceniem-w-nim-ę-zatraca-nie-może-być-dla-niego
ricarda huchkobietatylkoprzelotniezaspokajamężczyznęgdyżwłaśniedlategożeoddajemusiępoświęceniemnimzatracaniemożebyćdlaniegotrwałymźródłemsiłykobieta tylkotylko przelotnieprzelotnie zaspokajazaspokaja mężczyznęgdyż właśniewłaśnie dlategoże oddajeoddaje mumu sięz poświęceniemw nimnim sięsię zatracanie możemoże byćbyć dladla niegoniego trwałymtrwałym źródłemźródłem siłykobieta tylko przelotnietylko przelotnie zaspokajaprzelotnie zaspokaja mężczyznęgdyż właśnie dlategoże oddaje muoddaje mu sięmu się zsię z poświęceniemw nim sięnim się zatracanie może byćmoże być dlabyć dla niegodla niego trwałymniego trwałym źródłemtrwałym źródłem siły

Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być sama.Człowiek dumny wszystkie siły umysłu skupia na tym, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jest lepszy od innych. To nie może być prawdą. I dlatego im dumniejszy człowiek, tym więcej w nim kłamstwa.Kobieta oddaje się tylko temu, którego nie kocha.Kto zatraca się w cierpieniu nie może być człowiekiem wolnym.Czas może być nazwany