Kobieta zarzuca jednemu mężczyźnie (i tylko jednemu), że wszyscy mężczyźni są jednakowi.


kobieta-zarzuca-jednemu-mężczyźnie-i-tylko-jednemu-że-wszyscy-mężczyź-są-jednakowi
hugo steinhauskobietazarzucajednemumężczyźnietylkojednemużewszyscymężczyźnijednakowikobieta zarzucazarzuca jednemujednemu mężczyźniemężczyźnie (i(i tylkotylko jednemu)że wszyscywszyscy mężczyźnimężczyźni sąsą jednakowikobieta zarzuca jednemuzarzuca jednemu mężczyźniejednemu mężczyźnie (imężczyźnie (i tylko(i tylko jednemu)że wszyscy mężczyźniwszyscy mężczyźni sąmężczyźni są jednakowikobieta zarzuca jednemu mężczyźniezarzuca jednemu mężczyźnie (ijednemu mężczyźnie (i tylkomężczyźnie (i tylko jednemu)że wszyscy mężczyźni sąwszyscy mężczyźni są jednakowikobieta zarzuca jednemu mężczyźnie (izarzuca jednemu mężczyźnie (i tylkojednemu mężczyźnie (i tylko jednemu)że wszyscy mężczyźni są jednakowi

Jednemu wystarczy iskra boża, innemu pożar to za mało. -Krystyna Sylwestrzak
jednemu-wystarczy-iskra-boża-innemu-pożar-to-za-ło
Jak to bywa, że jednemu dolega, co kiedy złego doznał, a drugiemu - co kiedy złego zrobił. -Maria Dąbrowska
jak-to-bywa-że-jednemu-dolega-co-kiedy-złego-doznał-a-drugiemu-co-kiedy-złego-zrobił
Wszyscy mężczyźni mają tylko dwie rzeczy w głowie: pieniądze i to inne... -Jeanne Moreau
wszyscy-mężczyź-mają-tylko-dwie-rzeczy-w-głowie-pieniądze-i-to-inne
Kobieta żyje wtedy tylko, kiedy kocha: odnajduje siebie, gdy się w jakimś mężczyźnie zagubi. -Ludwig Boerne
kobieta-żyje-wtedy-tylko-kiedy-kocha-odnajduje-siebie-gdy-ę-w-jakimś-mężczyźnie-zagubi
Wszyscy mężczyźni popełniają błędy, ale żonaci mężczyźni szybciej się o nich przekonują. -Red Skelton
wszyscy-mężczyź-popełniają-błędy-ale-żonaci-mężczyź-szybciej-ę-o-nich-przekonują
Z punktu widzenia roślin i zwierząt cała ludzkość jest niepotrzebna, cała ludzkość zaśmieca, zabrudza kwitnący ogród ziemi! Wszyscy jesteśmy jednakowi wobec planety! -Dina Kalinowska
z-punktu-widzenia-roślin-i-zwierząt-cała-ludzkość-jest-niepotrzebna-cała-ludzkość-zaśmieca-zabrudza-kwitnący-ogród-ziemi-wszyscy-jesteśmy