Kobieta została stworzona po to, żeby umilać mężczyźnie życie, a nie - żeby cały dzień pracować, wieczorem zaś gotować mu mrożonki.


kobieta-została-stworzona-po-to-żeby-umilać-mężczyźnie-życie-a-nie-żeby-cały-dzień-pracować-wieczorem-zaś-gotować-mu-mrożonki
brigitte bardotkobietazostałastworzonapotożebyumilaćmężczyźnieżycieniecałydzieńpracowaćwieczoremzaśgotowaćmumrożonkikobieta zostałazostała stworzonastworzona pożeby umilaćumilać mężczyźniemężczyźnie życienieżebyżeby całycały dzieńdzień pracowaćwieczorem zaśzaś gotowaćgotować mumu mrożonkikobieta została stworzonazostała stworzona pożeby umilać mężczyźnieumilać mężczyźnie życiea nieżeby całyżeby cały dzieńcały dzień pracowaćwieczorem zaś gotowaćzaś gotować mugotować mu mrożonkikobieta została stworzona pożeby umilać mężczyźnie życieżeby cały dzieńżeby cały dzień pracowaćwieczorem zaś gotować muzaś gotować mu mrożonkiżeby cały dzień pracowaćwieczorem zaś gotować mu mrożonki

Religia została stworzona tylko po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd co do rzeczywistych winowajców ich nieszczęść.Mężczyzna cały dzień czeka na kobietę. Kobieta zaś cały dzień czeka na miłość.Jeśli kobieta została stworzona z mężczyzny, to już gołym okiem widać pewne braki.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Żeby stosunek między mężczyzną a kobietą był rzeczywiście interesujący, trzeba, żeby łączyła ich rozkosz, pamięć lub pożądanie.Kochać się za młodu, a ożenić na starość, to słuchać przez cały dzień śpiewu skowronka latającego w powietrzu, a wieczorem jeść z niego pieczeń.