Kobiety łatwiej przyznają się do błędów niż mężczyźni, dlatego wydaje się, że popełniają ich więcej.


kobiety-łatwiej-przyznają-ę-do-błędów-ż-mężczyź-dlatego-wydaje-ę-że-popełniają-ich-więcej
jeane rouchkobietyłatwiejprzyznająsiędobłędówniżmężczyźnidlategowydajesiężepopełniająichwięcejkobiety łatwiejłatwiej przyznająprzyznają sięsię dodo błędówbłędów niżniż mężczyźnidlatego wydajewydaje sięże popełniająpopełniają ichich więcejkobiety łatwiej przyznająłatwiej przyznają sięprzyznają się dosię do błędówdo błędów niżbłędów niż mężczyźnidlatego wydaje sięże popełniają ichpopełniają ich więcejkobiety łatwiej przyznają sięłatwiej przyznają się doprzyznają się do błędówsię do błędów niżdo błędów niż mężczyźniże popełniają ich więcejkobiety łatwiej przyznają się dołatwiej przyznają się do błędówprzyznają się do błędów niżsię do błędów niż mężczyźni

Kobiety łatwiej niż mężczyźni przyznają się do błędów. Stąd opinia, że popełniają ich więcej.Kobiety traktują małżeństwo jako bezpieczną przystań znacznie częściej, niż się do tego przyznają, i co więcej, przekonują się z czasem, że nie zawiodło ono tych nadziei.Kobiety popełniają - tak w życiu jak i za kierownicą samochodu -tylko dopuszczalne grzechy; mężczyźni natomiast popełniają w obu przypadkach najstraszliwsze akty gwałtu.Mężczyźni i kobiety znają o jeden język więcej, o którym niewiedzą - mowę płci przeciwnej. Dlatego się porozumiewają.Mężczyźni i kobiety znają o jeden język więcej, o którym nie wiedzą - mowę płci przeciwnej. Dlatego się porozumiewają.Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.