Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą myślą.


kobiety-i-koty-zawsze-będą-robić-to-co-chcą-a-mężczyź-i-psy-powinni-ę-zrelaksować-i-powoli-oswajać-z-tą-myślą
robert a. heinleinkobietykotyzawszebędąrobićtocochcąmężczyźnipsypowinnisięzrelaksowaćpowolioswajaćmyśląkobiety ii kotykoty zawszezawsze będąbędą robićco chcąmężczyźni ii psypsy powinnipowinni sięsię zrelaksowaćzrelaksować ii powolipowoli oswajaćoswajać ztą myśląkobiety i kotyi koty zawszekoty zawsze będązawsze będą robića mężczyźni imężczyźni i psyi psy powinnipsy powinni siępowinni się zrelaksowaćsię zrelaksować izrelaksować i powolii powoli oswajaćpowoli oswajać zoswajać z tąz tą myśląkobiety i koty zawszei koty zawsze będąkoty zawsze będą robića mężczyźni i psymężczyźni i psy powinnii psy powinni siępsy powinni się zrelaksowaćpowinni się zrelaksować isię zrelaksować i powolizrelaksować i powoli oswajaći powoli oswajać zpowoli oswajać z tąoswajać z tą myśląkobiety i koty zawsze będąi koty zawsze będą robića mężczyźni i psy powinnimężczyźni i psy powinni sięi psy powinni się zrelaksowaćpsy powinni się zrelaksować ipowinni się zrelaksować i powolisię zrelaksować i powoli oswajaćzrelaksować i powoli oswajać zi powoli oswajać z tąpowoli oswajać z tą myślą

Kobiety i koty zawsze robią co chcą, więc mężczyźni i psy niech się z tym pogodzą.Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią.Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny.Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami.Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Psy patrzą na nas z szacunkiem, koty z pogardą, a świnie jak na równych sobie.