Kobiety kochają mężczyzn z powodu ich błędów.


kobiety-kochają-mężczyzn-z-powodu-ich-błędów
oscar wildekobietykochająmężczyznpowoduichbłędówkobiety kochająkochają mężczyznmężczyzn zz powodupowodu ichich błędówkobiety kochają mężczyznkochają mężczyzn zmężczyzn z powoduz powodu ichpowodu ich błędówkobiety kochają mężczyzn zkochają mężczyzn z powodumężczyzn z powodu ichz powodu ich błędówkobiety kochają mężczyzn z powodukochają mężczyzn z powodu ichmężczyzn z powodu ich błędów

Dlaczego kobiety kochają tak bardzo mężczyzn? Ponieważ są inni. Niekoniecznie kochamy ludzi, którzy są do nas podobni.Kobiety kochają zwyciężonych, ale zdradzają ich ze zwycięzcami.Kobiety kochają zwyciężonych, lecz zdradzają ich ze zwycięzcami.Kobiety łatwiej niż mężczyźni przyznają się do błędów. Stąd opinia, że popełniają ich więcej.Kobiety łatwiej przyznają się do błędów niż mężczyźni, dlatego wydaje się, że popełniają ich więcej.Kobiety są daleko mniej warte niż ich cena podawana w kursach giełdowych opinii świata. Ale w szacowaniu ich popełniamy błąd i niesprawiedliwość, mierząc ich wartość skalą mężczyzn. Postępujemy tak, jak gdybyśmy oceniali pawia miarą indyka dlatego, że również podnosi w górę ogon i rozpościera jego pióra wachlarzowo. Mężczyzna i kobieta są to istoty zupełnie różne.