Kobiety lubią giełdę próżności; niekoniecznie chcą się sprzedać, ale chcą znać kurs.


kobiety-lubią-giełdę-próżnoś-niekoniecznie-chcą-ę-sprzedać-ale-chcą-znać-kurs
hugo dyonizy steinhauskobietylubiągiełdępróżnościniekonieczniechcąsięsprzedaćaleznaćkurskobiety lubiąlubią giełdęgiełdę próżnościniekoniecznie chcąchcą sięsię sprzedaćale chcąchcą znaćznać kurskobiety lubią giełdęlubią giełdę próżnościniekoniecznie chcą sięchcą się sprzedaćale chcą znaćchcą znać kurskobiety lubią giełdę próżnościniekoniecznie chcą się sprzedaćale chcą znać kurs

Ko­biety lu­bią giełdę próżności; nieko­nie­cznie chcą się sprze­dać, ale chcą znać kurs.Kobiety nie lubią może ostateczności w życiu zewnętrznym - ale wewnętrznie każdą sytuację potrafią wyczerpać do dna, jeżeli chcą.Mężczyźni zawsze chcą być pierwszą miłością kobiety, kobiety zaś chcą, żeby mężczyzna był ich ostatnią.Mężczyźni w swej próżności także w In­terne­cie, chcą być zacze­piani wyłącznie przez piękne kobiety.Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego.Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił