Kobiety maja mnóstwo wad, Mężczyźni tylko dwie: Wszystko co mówią i robią, Mówią i robią źle.


kobiety-maja-mnóstwo-wad-mężczyź-tylko-dwie-wszystko-co-mówią-i-robią-mówią-i-robią-ź
leonard strumpfenburgkobietymajamnóstwowadmężczyźnitylkodwiewszystkocomówiąrobiąmówiąrobiąźlekobiety majamaja mnóstwomnóstwo wadmężczyźni tylkotylko dwiewszystko coco mówiąmówią ii robiąmówią ii robiąrobią źlekobiety maja mnóstwomaja mnóstwo wadmężczyźni tylko dwiewszystko co mówiąco mówią imówią i robiąmówią i robiąi robią źlekobiety maja mnóstwo wadwszystko co mówią ico mówią i robiąmówią i robią źlewszystko co mówią i robią

Są ludzie, co mają takiego rodzaju rozum. Mówią bardzo rozumnie o jakiejś rzeczy, ale robią bardzo nierozumnie, że mówią o niej.Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu.Mężczyźni nie starzeją to kobiety robią się młodsze.Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Kobiety i koty zawsze robią co chcą, więc mężczyźni i psy niech się z tym pogodzą.Kobiety stosunkowo rzadko robią kariery, bo nie mają żon, które by je popychały.