Kobiety nie mają nic przeciwko temu, aby w słownym ping-pongu pomiędzy płciami prześwitywało męskie pożądanie.


kobiety-nie-mają-nic-przeciwko-temu-aby-w-słownym-ping-pongu-pomiędzy-płciami-prześwitywało-męskie-pożądanie
bernard guggenbergerkobietyniemająnicprzeciwkotemuabysłownympingpongupomiędzypłciamiprześwitywałomęskiepożądaniekobiety nienie mająmają nicnic przeciwkoprzeciwko temuaby ww słownympomiędzy płciamipłciami prześwitywałoprześwitywało męskiemęskie pożądaniekobiety nie mająnie mają nicmają nic przeciwkonic przeciwko temuaby w słownympomiędzy płciami prześwitywałopłciami prześwitywało męskieprześwitywało męskie pożądaniekobiety nie mają nicnie mają nic przeciwkomają nic przeciwko temupomiędzy płciami prześwitywało męskiepłciami prześwitywało męskie pożądaniekobiety nie mają nic przeciwkonie mają nic przeciwko temupomiędzy płciami prześwitywało męskie pożądanie

Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny.Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie.Kto wolności nadużywa, przeciwko temu ona sama się zwraca.Wszyscy ludzie rodzą się równi i całe życie walczą przeciwko temu.Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Łzy na twarzy mężczyz­ny są bar­dziej męskie niżeli je­go sper­ma na twarzy kobiety.