Kobiety nie potrzebują zadawać pytań, one i tak wszystko wiedzą.


kobiety-nie-potrzebują-zadawać-pytań-one-i-tak-wszystko-wiedzą
lilian seymour - tułasiewiczkobietyniepotrzebujązadawaćpytańonetakwszystkowiedząkobiety nienie potrzebująpotrzebują zadawaćzadawać pytańone ii taktak wszystkowszystko wiedząkobiety nie potrzebująnie potrzebują zadawaćpotrzebują zadawać pytańone i taki tak wszystkotak wszystko wiedząkobiety nie potrzebują zadawaćnie potrzebują zadawać pytańone i tak wszystkoi tak wszystko wiedząkobiety nie potrzebują zadawać pytańone i tak wszystko wiedzą

Nie trzeba zadawać zbyt daleko sięgających pytań, aby nie wywołać zbyt daleko sięgających odpowiedzi.Wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwaWierne żony to kobiety, które nie lubią zadawać cierpień kilku mężczyznom i wolą zajmować się jednym.Starzy wierzą we wszystko; dorośli we wszystko wątpią; młodzi wszystko wiedzą.Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie.Na ogół tak bywa, że siostry wiedzą o sobie wszystko albo nic.