Kobiety nigdy nie przekona rozumowanie. A nawet dowód; przekonuje ją uczucie, albo siła.


kobiety-nigdy-nie-przekona-rozumowanie-a-nawet-dowód-przekonuje-ją-uczucie-albo-ła
aleksander dumas jrkobietynigdynieprzekonarozumowanienawetdowódprzekonujeuczuciealbosiłakobiety nigdynigdy nienie przekonaprzekona rozumowanienawet dowódprzekonuje jąją uczuciealbo siłakobiety nigdy nienigdy nie przekonanie przekona rozumowaniea nawet dowódprzekonuje ją uczuciekobiety nigdy nie przekonanigdy nie przekona rozumowaniekobiety nigdy nie przekona rozumowanie

Zakochane serce mężczyzny umie podsycać swoje uczucie nawet tym, co wypada na niekorzyść kobiety kochanej.Doskonała argumentacja nigdy nie przekona zaślepiającej emocji.Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?Kobiety nigdy nie zrozumiesz. Nawet jeśli jesteś kobietą.W snach jest to, czego opowiedzieć się nie da. Uczucie grozy, zbliżającego się nieszczęścia, albo też niebiańskiej euforii. Dziwna architektura spiętrzona w nieprawdopodobieństwo albo kolory o intensywności, o której się marzy.Uczucie dwoistości dochodzi najsilniej do głosu, gdy szczęście doskonałe, które jest zdolne dać miłość, można odnaleźć albo w sympatii zupełnej, albo w całkowitym braku świadomości, że coś dzieli dwoje ludzi.