Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami.


kobiety-noszą-swoje-twarze-w-torebkach-mężczyź-chodzą-z-pustymi-rękami
louise de vilmorinkobietynosząswojetwarzetorebkachmężczyźnichodząpustymirękamikobiety nosząnoszą swojeswoje twarzetwarze ww torebkachmężczyźni chodząchodzą zz pustymipustymi rękamikobiety noszą swojenoszą swoje twarzeswoje twarze wtwarze w torebkachmężczyźni chodzą zchodzą z pustymiz pustymi rękamikobiety noszą swoje twarzenoszą swoje twarze wswoje twarze w torebkachmężczyźni chodzą z pustymichodzą z pustymi rękamikobiety noszą swoje twarze wnoszą swoje twarze w torebkachmężczyźni chodzą z pustymi rękami

Ko­biety noszą swo­je twarze w to­reb­kach, mężczyźni chodzą z pus­ty­mi rękami.Kiedy upadniesz nie wstawaj z pustymi rękami.Samotność to taki interes, do którego nie można przystępować z pustymi rękami.Są kobiety, które aby zamaskować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty.Są kobiety, które aby zatuszować swoje krzywe nogi, noszą bardzo duże dekolty.Na dziesięć osób, które przychodzą prosić mnie o pomoc, wolę być oszukany przez dziewięciu, aniżeli - odesłać z pustymi rękami jednego człowieka będącego rzeczywiście w potrzebie.