Kobiety, o których dobrze mówi się po śmierci są te, o których najmniej mówiono za życia.


kobiety-o-których-dobrze-mówi-ę-po-śmierci-są-te-o-których-najmniej-mówiono-za-życia
maria karolina leszczyńskakobietyktórychdobrzemówisiępośmiercitenajmniejmówionozażyciao którychktórych dobrzedobrze mówimówi sięsię popo śmierciśmierci sąsą teo którychktórych najmniejnajmniej mówionomówiono zaza życiao których dobrzektórych dobrze mówidobrze mówi sięmówi się posię po śmiercipo śmierci sąśmierci są teo których najmniejktórych najmniej mówiononajmniej mówiono zamówiono za życiao których dobrze mówiktórych dobrze mówi siędobrze mówi się pomówi się po śmiercisię po śmierci sąpo śmierci są teo których najmniej mówionoktórych najmniej mówiono zanajmniej mówiono za życiao których dobrze mówi sięktórych dobrze mówi się podobrze mówi się po śmiercimówi się po śmierci sąsię po śmierci są teo których najmniej mówiono zaktórych najmniej mówiono za życia

Zwierzenia są jak kobiety: te, których mocno pragniemy uciekają od nas; te, których się obawiamy, narzucają się nam.Ci, których wróg chwali, pewnie najmniej warci.Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.Nieważne jak człowiek żyje, ale jak umiera. Nie mówi się o czy­nach, których do­konał za życia, lecz o tych, które wy­konał tuż przed śmiercią. -Jiraya I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.