Kobiety reprezentują tryumf materii nad myślą, tak jak mężczyźni reprezentują tryumf myśli nad moralnością.


kobiety-reprezentują-tryumf-materii-nad-myślą-tak-jak-mężczyź-reprezentują-tryumf-myśli-nad-moralnośą
oscar wildekobietyreprezentujątryumfmateriinadmyślątakjakmężczyźnimyślimoralnościąkobiety reprezentująreprezentują tryumftryumf materiimaterii nadnad myślątak jakjak mężczyźnimężczyźni reprezentująreprezentują tryumftryumf myślimyśli nadnad moralnościąkobiety reprezentują tryumfreprezentują tryumf materiitryumf materii nadmaterii nad myślątak jak mężczyźnijak mężczyźni reprezentująmężczyźni reprezentują tryumfreprezentują tryumf myślitryumf myśli nadmyśli nad moralnościąkobiety reprezentują tryumf materiireprezentują tryumf materii nadtryumf materii nad myślątak jak mężczyźni reprezentująjak mężczyźni reprezentują tryumfmężczyźni reprezentują tryumf myślireprezentują tryumf myśli nadtryumf myśli nad moralnościąkobiety reprezentują tryumf materii nadreprezentują tryumf materii nad myślątak jak mężczyźni reprezentują tryumfjak mężczyźni reprezentują tryumf myślimężczyźni reprezentują tryumf myśli nadreprezentują tryumf myśli nad moralnością

Wierzę mocno, że nauka i pokój w końcu osiągną tryumf nad ciemnotą i wojną, że narody porozumieją się nie dla niszczenia dzikiego, bezmyślnego, lecz dla budowania i pożytku.Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą.Gdyby mężczyźni o tym wiedzieli, co myślą kobiety, byliby dwadzieścia razy natrętniejszymi; gdyby zaś kobiety o tym wiedziały, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia razy większymi kokietkami.Uczucia są to banknoty w stosunkach między ludźmi. Wypuszcza się je, dopóki maszyna ta działa. W końcu reprezentują one już tylko fikcyjny metal. I człowiek żyje dalej za te asygnaty.Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni.mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią!