Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.


kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
molierkobietyrzadkoprzebaczajątemuktoforsujeokazjęalenigdypomijasposobnośćkobiety rzadkorzadko przebaczająprzebaczają temukto forsujeforsuje okazjęale nigdynigdy temukto pomijapomija sposobnośćkobiety rzadko przebaczająrzadko przebaczają temukto forsuje okazjęale nigdy temukto pomija sposobnośćkobiety rzadko przebaczają temu

Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim
ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France
jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę. -Elias Canetti
nigdy-nie-wierz-temu-kto-zawsze-mówi-prawdę
Temu, kto ofiarował ci kroplę wody, zapłać nie wysychającym nigdy źródełkiem. -Denis Diderot
temu-kto-ofiarował-kroplę-wody-zapłać-nie-wysychającym-nigdy-źródełkiem
Biada temu, kto zadowolony jest z siebie, taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu. -Mikołaj Gogol
biada-temu-kto-zadowolony-jest-z-siebie-taki-człowiek-nigdy-nie-nabędzie-rozumu