Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.


kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
molierkobietyrzadkoprzebaczajątemuktoforsujeokazjęalenigdypomijasposobnośćkobiety rzadkorzadko przebaczająprzebaczają temukto forsujeforsuje okazjęale nigdynigdy temukto pomijapomija sposobnośćkobiety rzadko przebaczająrzadko przebaczają temukto forsuje okazjęale nigdy temukto pomija sposobnośćkobiety rzadko przebaczają temu

Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę.Zanadto dziwimy się temu, co widujemy rzadko, zbyt mało temu, co widujemy codziennie.Temu, kto ofiarował ci kroplę wody, zapłać nie wysychającym nigdy źródełkiem.Biada temu, kto zadowolony jest z siebie, taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.