Kobiety są bezlitosne wobec ludzi, których nie lubią.


kobiety-są-bezlitosne-wobec-ludzi-których-nie-lubią
aleksander dumas jrkobietybezlitosnewobecludziktórychnielubiąkobiety sąsą bezlitosnebezlitosne wobecwobec ludziktórych nienie lubiąkobiety są bezlitosnesą bezlitosne wobecbezlitosne wobec ludziktórych nie lubiąkobiety są bezlitosne wobecsą bezlitosne wobec ludzikobiety są bezlitosne wobec ludzi

Ko­biety są bez­li­tos­ne wo­bec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas
ko­biety-są bez­li­tos­ne-wo­bec-ludzi-których-nie lubią
Kobiety nie lubią bohaterów, lubią zwycięzców. -Robert Beauvais
kobiety-nie-lubią-bohaterów-lubią-zwycięzców
Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-wobec-lwa-potrafi-być-lwem-ale-wobec-kobiety-jest-zawsze-lisem
Istnieje pewien gatunek ludzi, wobec których trzeba mieć, jeśli nie poczucie humoru, co jest lepsze, to przynajmniej świętą cierpliwość. -Zofia Kucówna
istnieje-pewien-gatunek-ludzi-wobec-których-trzeba-mieć-śli-nie-poczucie-humoru-co-jest-lepsze-to-przynajmniej-świętą-cierpliwość
Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing
epoki-lubią-rozprawiać-na-temat-cnót-których-nie-posiadają