Kobiety są jak żuki: składają najpłodniejsze nasiona w to, co próchnieje i gnije.


kobiety-są-jak-żuki-składają-najpłodniejsze-nasiona-w-to-co-próchnieje-i-gnije
wacław berentkobietyjakżukiskładająnajpłodniejszenasionatocopróchniejegnijekobiety sąsą jakjak żukiskładają najpłodniejszenajpłodniejsze nasionanasiona wco próchniejepróchnieje ii gnijekobiety są jaksą jak żukiskładają najpłodniejsze nasionanajpłodniejsze nasiona wco próchnieje ipróchnieje i gnijekobiety są jak żukiskładają najpłodniejsze nasiona wco próchnieje i gnije

Ko­biety są jak żuki: składają najpłod­niej­sze na­siona w to, co próchnieje i gnije.Jak niesione wiatrem nasiona dmuchawców ludzie dryfują bez celu, by spocząć w ziemi.W katastrofie naszych czasów zarówno kaci jak i ofiary składają mimo woli świadectwo straszliwej nędzy, w jaką popadliśmy.Nie wolno dopasować kobiety do jakichś z góry powziętych pojęć o miłości, bo te pojęcia, jak dzieci, dopiero z kobiety mogą się rodzić.Gra Żuka Tocząc się pus­ty­nią Banialuki Żuki co duże miały w ba­ni luki Grały do ba­ni w rzutki; Czy rzut długi czy krótki Żuków lot­ki le­ciały w kulki.Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń.