Kobiety są jak przekład: piękne nie są wierne, wierne nie są piękne.


kobiety-są-jak-przekład-piękne-nie-są-wierne-wierne-nie-są-piękne
george bernard shawkobietyjakprzekładpiękneniewiernewiernepięknekobiety sąsą jakjak przekładpiękne nienie sąsą wiernewierne nienie sąsą pięknekobiety są jaksą jak przekładpiękne nie sąnie są wiernewierne nie sąnie są pięknekobiety są jak przekładpiękne nie są wiernewierne nie są piękne

Wierne żony to kobiety, które nie lubią zadawać cierpień kilku mężczyznom i wolą zajmować się jednym.Gdyby wszystkie kobiety były wierne, z kim mężczyźni zdradzaliby swe żony?piękne słowa piękne gesty piękne kłamstwa sztuczny uśmiech i znów kwiaty mi przy­nosisz by więdły jak mo­je serce mówisz Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet.Żeby mieć piękne oczy, szu­kaj dob­ra w oczach in­nych, żeby mieć piękne us­ta wy­powiadaj piękne słowa.Piękne myśli i piękne ko­biety nig­dy nie zag­rze­wają miejsca.