Kobiety są zdumiewające. Choćbyś je uważał za najbardziej wyrafinowane i zintelektualizowane, ich ideał mężczyzny jest właśnie taki: zblazowany brutal!


kobiety-są-zdumiewają-choćbyś-uważał-za-najbardziej-wyrafinowane-i-zintelektualizowane-ich-ideał-mężczyzny-jest-właśnie-taki-zblazowany
dana dumitriukobietyzdumiewającechoćbyśuważałzanajbardziejwyrafinowanezintelektualizowaneichideałmężczyznyjestwłaśnietakizblazowanybrutalkobiety sąsą zdumiewającechoćbyś jeje uważałuważał zaza najbardziejnajbardziej wyrafinowanewyrafinowane ii zintelektualizowaneich ideałideał mężczyznymężczyzny jestjest właśniewłaśnie takizblazowany brutalkobiety są zdumiewającechoćbyś je uważałje uważał zauważał za najbardziejza najbardziej wyrafinowanenajbardziej wyrafinowane iwyrafinowane i zintelektualizowaneich ideał mężczyznyideał mężczyzny jestmężczyzny jest właśniejest właśnie taki

Stosunek mężczyzny do kobiety jest najbardziej przyrodniczym stosunkiem do człowieka.Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii.Jakie siły, taki ideał.Wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki, jak jego matka i to jest jego tragedia.Niezależnie od wieku kobieta bardziej ceni sobie towarzystwo mężczyzny, który zauważył i wybrał ją spośród wielu, niż najbardziej serdeczny stosunek nowo poznanej kobiety.Najbardziej wpływowe są kobiety stare - protegowanie to ich ostatnia miłość.