Kobiety tak lubią szale, tak się szalami szeroko obwijają, iż wkrótce całkiem oszaleją.


kobiety-tak-lubią-szale-tak-ę-szalami-szeroko-obwijają-iż-wkrótce-całkiem-oszaleją
alojzy Żółkowskikobietytaklubiąszalesięszalamiszerokoobwijająwkrótcecałkiemoszalejąkobiety taktak lubiąlubią szaletak sięsię szalamiszalami szerokoszeroko obwijająiż wkrótcewkrótce całkiemcałkiem oszalejąkobiety tak lubiątak lubią szaletak się szalamisię szalami szerokoszalami szeroko obwijająiż wkrótce całkiemwkrótce całkiem oszalejąkobiety tak lubią szaletak się szalami szerokosię szalami szeroko obwijająiż wkrótce całkiem oszalejątak się szalami szeroko obwijają

Dobrze, że prawdę w bawełnę obwijają, bo się nie tak łatwo stłucze. -Alojzy Żółkowski
dobrze-że-prawdę-w-bawełnę-obwijają-bo-ę-nie-tak-łatwo-stłucze
Kobiety tak bardzo lubią kłamać, że nie można nawet wierzyć w odwrotność tego, co mówią... -Georges Courteline
kobiety-tak-bardzo-lubią-kłamać-że-nie-można-nawet-wierzyć-w-odwrotność-tego-co-mówią
Kobiety tak lubią być ściskane, że dla spotęgowania efektu trzeba je niekiedy przydeptać nogą. Im robi się to bezwzględniej, tym pewniejszy skutek. -Bolesław Prus
kobiety-tak-lubią-być-ściskane-że-dla-spotęgowania-efektu-trzeba-niekiedy-przydeptać-nogą-im-robi-ę-to-bezwzględniej-tym-pewniejszy-skutek
Kobiety nie lubią bohaterów, lubią zwycięzców. -Robert Beauvais
kobiety-nie-lubią-bohaterów-lubią-zwycięzców