Kobiety umieją szaleć jedynie dla głupców.


kobiety-umieją-szaleć-jedynie-dla-głupców
honore de balzackobietyumiejąszalećjedyniedlagłupcówkobiety umiejąumieją szalećszaleć jedyniejedynie dladla głupcówkobiety umieją szalećumieją szaleć jedynieszaleć jedynie dlajedynie dla głupcówkobiety umieją szaleć jedynieumieją szaleć jedynie dlaszaleć jedynie dla głupcówkobiety umieją szaleć jedynie dlaumieją szaleć jedynie dla głupców

Kobiety żyją w przekonaniu, że mężczyźni, którzy umieją obchodzić się z pieniędzmi, umieją także obchodzić się z kobietami.Musical to sztuka mówiona dla tych, co nie umieją śpiewać, a sztuka śpiewana dla tych, co nie umieją mówić.Kobiety umieją być nie tylko nadpannami i nadżonami, ale i nad... mężami.Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić.Są tacy, którzy umieją tasować karty, ale nie umieją grać.