Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.


kobiety-w-miłoś-są-praktyczniejsze-od-mężczyzn-miłość-u-mężczyzny-ledwo-cząstkę-życia-wypełnia-dla-kobiety-jest-treśą-życia
michał bałuckikobietymiłościpraktyczniejszeodmężczyznmiłośćmężczyznyledwocząstkężyciawypełniadlakobietyjesttreściążyciakobiety ww miłościmiłości sąsą praktyczniejszepraktyczniejsze odod mężczyznmiłość uu mężczyznymężczyzny ledwoledwo cząstkęcząstkę życiażycia wypełniadla kobietykobiety jestjest treściątreścią życiakobiety w miłościw miłości sąmiłości są praktyczniejszesą praktyczniejsze odpraktyczniejsze od mężczyznmiłość u mężczyznyu mężczyzny ledwomężczyzny ledwo cząstkęledwo cząstkę życiacząstkę życia wypełniadla kobiety jestkobiety jest treściąjest treścią życiakobiety w miłości sąw miłości są praktyczniejszemiłości są praktyczniejsze odsą praktyczniejsze od mężczyznmiłość u mężczyzny ledwou mężczyzny ledwo cząstkęmężczyzny ledwo cząstkę życialedwo cząstkę życia wypełniadla kobiety jest treściąkobiety jest treścią życiakobiety w miłości są praktyczniejszew miłości są praktyczniejsze odmiłości są praktyczniejsze od mężczyznmiłość u mężczyzny ledwo cząstkęu mężczyzny ledwo cząstkę życiamężczyzny ledwo cząstkę życia wypełniadla kobiety jest treścią życia

Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia.Miłość dla kobiety jest życiem, dla mężczyzny - epizodem z życia.Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historię życia kobiety.Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historią życia kobiety.Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny.