Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.


kobiety-w-miłoś-są-praktyczniejsze-od-mężczyzn-miłość-u-mężczyzny-ledwo-cząstkę-życia-wypełnia-dla-kobiety-jest-treśą-życia
michał bałuckikobietymiłościpraktyczniejszeodmężczyznmiłośćmężczyznyledwocząstkężyciawypełniadlakobietyjesttreściążyciakobiety ww miłościmiłości sąsą praktyczniejszepraktyczniejsze odod mężczyznmiłość uu mężczyznymężczyzny ledwoledwo cząstkęcząstkę życiażycia wypełniadla kobietykobiety jestjest treściątreścią życiakobiety w miłościw miłości sąmiłości są praktyczniejszesą praktyczniejsze odpraktyczniejsze od mężczyznmiłość u mężczyznyu mężczyzny ledwomężczyzny ledwo cząstkęledwo cząstkę życiacząstkę życia wypełniadla kobiety jestkobiety jest treściąjest treścią życiakobiety w miłości sąw miłości są praktyczniejszemiłości są praktyczniejsze odsą praktyczniejsze od mężczyznmiłość u mężczyzny ledwou mężczyzny ledwo cząstkęmężczyzny ledwo cząstkę życialedwo cząstkę życia wypełniadla kobiety jest treściąkobiety jest treścią życiakobiety w miłości są praktyczniejszew miłości są praktyczniejsze odmiłości są praktyczniejsze od mężczyznmiłość u mężczyzny ledwo cząstkęu mężczyzny ledwo cząstkę życiamężczyzny ledwo cząstkę życia wypełniadla kobiety jest treścią życia

Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
Miłość dla kobiety jest życiem, dla mężczyzny - epizodem z życia. -Jean Paul Richter
miłość-dla-kobiety-jest-życiem-dla-mężczyzny-epizodem-z-życia
Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest. -George Bernard Shaw
sztuka-wypełnia-całe-życie-mężczyzny-o-miłoś-mówią-że-wypełnia-całe-życie-kobiety-choć-tak-nie-jest
Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historię życia kobiety. -Anne Louise Stael - Holstein
miłość-która-jest-epizodem-w-życiu-mężczyzny-stanowi-całą-historię-życia-kobiety
Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historią życia kobiety. -Anonim
miłość-która-jest-epizodem-w-życiu-mężczyzny-stanowi-całą-historią-życia-kobiety