Kobiety w pewnym wieku, które miały kochanków, sądzą, że naprawią reputację, okazując surowość wobec błędów, które są im już niedostępne.


kobiety-w-pewnym-wieku-które-miały-kochanków-sądzą-że-naprawią-reputację-okazując-surowość-wobec-błędów-które-są-im-już-niedostępne
stendhalkobietypewnymwiekuktóremiałykochankówsądzążenaprawiąreputacjęokazującsurowośćwobecbłędówimjużniedostępnekobiety ww pewnympewnym wiekuktóre miałymiały kochankówże naprawiąnaprawią reputacjęokazując surowośćsurowość wobecwobec błędówktóre sąsą imim jużjuż niedostępnekobiety w pewnymw pewnym wiekuktóre miały kochankówże naprawią reputacjęokazując surowość wobecsurowość wobec błędówktóre są imsą im jużim już niedostępnekobiety w pewnym wiekuokazując surowość wobec błędówktóre są im jużsą im już niedostępnektóre są im już niedostępne

Ko­biety w pew­nym wieku, które miały kochanków, sądzą, że nap­ra­wią swą re­putację, oka­zując su­rowość wo­bec błędów, które są im już niedostępne. -Stendhal (Henri Beyle)
ko­biety-w pew­nym-wieku-które-miały-kochanków-sądzą-że nap­ra­wią-swą-re­putację-oka­zując-su­rowość-wo­bec-błędów-które
Jak mądre byłyby kobiety, gdyby miały te rozumy, które dla nich potracili mężczyźni. -Julian Tuwim
jak-mądre-byłyby-kobiety-gdyby-miały-te-rozumy-które-dla-nich-potracili-mężczyź
Kobiety nie przebaczają mężczyźnie błędów, które same popełniły. -Henryk Sienkiewicz
kobiety-nie-przebaczają-mężczyźnie-błędów-które-same-popełły
Tylko w pewnym wieku potrafią pewne wybrane kobiety swoim przymiotom nadać wyrazu. -Honore de Balzac
tylko-w-pewnym-wieku-potrafią-pewne-wybrane-kobiety-swoim-przymiotom-nadać-wyrazu
Są kobiety, które sądzą, że jedyna rzecz, jaka się w nich liczy, to ta odrobina cienia, którą zaczyna się ich dekolt. -Ramon Gomez De La Serna
są-kobiety-które-sądzą-że-jedyna-rzecz-jaka-ę-w-nich-liczy-to-odrobina-cienia-którą-zaczyna-ę-ich-dekolt
Jesteśmy źródłem życia, które się poczęło, ale od chwili, kiedy plemnik i jajeczko powtórzyły gest kochanków - nic już nie zależy od nas. -Anne Philipe
jesteśmy-źródłem-życia-które-ę-poczęło-ale-od-chwili-kiedy-plemnik-i-jajeczko-powtórzyły-gest-kochanków-nic-już-nie-zależy-od-nas