Kobiety wolą mężczyzn milczących, łudząc się, że są przez nich słuchane.


kobiety-wolą-mężczyzn-milczących-łudząc-ę-że-są-przez-nich-słuchane
louise de vilmorinkobietywoląmężczyznmilczącychłudzącsiężeprzeznichsłuchanekobiety woląwolą mężczyznmężczyzn milczącychłudząc sięsą przezprzez nichnich słuchanekobiety wolą mężczyznwolą mężczyzn milczącychże są przezsą przez nichprzez nich słuchanekobiety wolą mężczyzn milczącychże są przez nichsą przez nich słuchaneże są przez nich słuchane

Ko­biety wolą mężczyzn mil­czących, łudząc się, że są przez nich słuchane. -Louise de Vilmorin
ko­biety-wolą-mężczyzn-mil­czących-łudząc-ę-że są przez-nich-słuchane
Kobiety dlatego mają w polityce tak mało do powiedzenia, że wolą głosować na mężczyzn niż na inne kobiety. -Guy Laffargue
kobiety-dlatego-mają-w-polityce-tak-ło-do-powiedzenia-że-wolą-głosować-na-mężczyzn-ż-na-inne-kobiety
Bóg stworzył kobiety bez poczucia humoru - w rezultacie potrafią one tylko kochać mężczyzn, zamiast śmiać się z nich. -Ingmar Bergman
bóg-stworzył-kobiety-bez-poczucia-humoru-w-rezultacie-potrafią-one-tylko-kochać-mężczyzn-zamiast-śmiać-ę-z-nich
Kobiety wolą mężczyzn, którzy je biorą nie rozumiejąc, od tych, którzy je rozumieją, nie biorąc. -Marcel Proust
kobiety-wolą-mężczyzn-którzy-biorą-nie-rozumiejąc-od-tych-którzy-rozumieją-nie-biorąc
W każdym mężczyźnie jest kilku różnych mężczyzn i każdy z nich potrzebuje odpowiedniej kobiety. Niestety. -Krecia Pataczkówna
w-każdym-mężczyźnie-jest-kilku-różnych-mężczyzn-i-każdy-z-nich-potrzebuje-odpowiedniej-kobiety-niestety